Oblast projektového řízení, strategie a inovací

Ubytovací kapacity pro ČD Muzeum

Zpracování projektu nového ubytovacího objektu s přihlédnutí k nízkoenergetickému fungování objektu a s prvky bezobslužného užívání objektu. Ubytovací část, sociální zázemí, společenská místnost s možností malého gastro zázemí.

Rozvoj areálu ČD Muzea v Olomouci

Zpracování stavebních úprav budovy a přilehlého areálu s cílem vybudovat muzeum s prostorem pro prodej upomínkových předmětů, drobné občerstvení, místo pro pracovníky muzea, prostor pro besedy atd.

Zajištění provozu na regionálních tratích žel. sítě ČR a identifikace vhodné náhrady za vozidla ř. 810/814

V regionální dopravě používají České dráhy mj. vozidla ř. 810/814 a souvisejících modifikací. Vzhledem k jejich stáří, povinnosti implementace železničního zabezpečovače ETCS a zvyšujícím se nárokům na údržbu a technický stav není další prodlužování jejich životnosti či příp. modernizace těchto vozidel perspektivní a vozidla budou v následujících letech vyřazována z provozu. Pro pokrytí provozních potřeb, vyplývajících z uzavřených smluv, v některých případech platných až do r.