Oblast servisu

Rekonstrukce opravárenské haly, snížení energetické náročnosti a odstranění udržovacích vad

Diplomová práce z oboru pozemního stavitelství s cílem odstranit nahromaděné stavební vady budovy a snížení energetické náročnosti provozu budovy. Navrhnout technologii k zamezení ztrát prostupem pláště budovy, snížení přehřívání vnitřních prostor dílen na jižní straně, využití alternativních zdrojů vytápění (TČ, solární ohřev). Osazení kamerového systému a ovládání technologií vytápění a osvětlení v automatickém režimu.

Rekonstrukce vzduchotechnického zařízení pro větrání a topení prohlížecího kanálu pro údržbu železničních kolejových vozidel v OPJ Bohumín

Bakalářská práce z oboru TZB, cílem je kompletní rekonstrukce nuceného větrání v prohlížecím kanále sloužícím pro údržbu kolejových vozidel v ČD, a.s. v OPJ Bohumín. Využití původních vzduchotechnických zděných rozvodů. Pro zimní období návrh nového zdroje tepla a jeho zástavba v původních technologických prostorách. Důraz je kladen na nízkonákladovost zdroje tepla.