Návrh prostor pro čištění velkých dílů jako dvojkolí, podvozků a motorů

Diplomová práce z oboru TZB, cílem je navrhnout vytvoření místa pro umývání velkých komponentů kolejových vozidel bez nutné ekologické zátěže životního prostředí. Možnost využít stávající prostory a jejich úpravu v hale SU. Zajištění technické a nákladové udržitelnosti navrhovaného řešení.

Ing. Jan Podstawka
bakalářská

Téma lze rezervovat zasláním e-mailu s bližšími informacemi na adresu temata@gr.cd.cz.

Provedením rezervace tématu souhlasím se zpracováním osobních údajů.