Rekonstrukce opravárenské haly, snížení energetické náročnosti a odstranění udržovacích vad

Diplomová práce z oboru pozemního stavitelství s cílem odstranit nahromaděné stavební vady budovy a snížení energetické náročnosti provozu budovy. Navrhnout technologii k zamezení ztrát prostupem pláště budovy, snížení přehřívání vnitřních prostor dílen na jižní straně, využití alternativních zdrojů vytápění (TČ, solární ohřev). Osazení kamerového systému a ovládání technologií vytápění a osvětlení v automatickém režimu.

Ing. Věra Boehmová
diplomová

Téma lze rezervovat zasláním e-mailu s bližšími informacemi na adresu temata@gr.cd.cz.

Provedením rezervace tématu souhlasím se zpracováním osobních údajů.