Rekonstrukce vzduchotechnického zařízení pro větrání a topení prohlížecího kanálu pro údržbu železničních kolejových vozidel v OPJ Bohumín

Bakalářská práce z oboru TZB, cílem je kompletní rekonstrukce nuceného větrání v prohlížecím kanále sloužícím pro údržbu kolejových vozidel v ČD, a.s. v OPJ Bohumín. Využití původních vzduchotechnických zděných rozvodů. Pro zimní období návrh nového zdroje tepla a jeho zástavba v původních technologických prostorách. Důraz je kladen na nízkonákladovost zdroje tepla.

Ing. Martin Šlimar
bakalářská

Téma lze rezervovat zasláním e-mailu s bližšími informacemi na adresu temata@gr.cd.cz.

Provedením rezervace tématu souhlasím se zpracováním osobních údajů.