Zprovoznění zauhlovacího jeřábu v areálu ČD Muzeu v Lužné