Zajištění provozu na regionálních tratích žel. sítě ČR a identifikace vhodné náhrady za vozidla ř. 810/814

V regionální dopravě používají České dráhy mj. vozidla ř. 810/814 a souvisejících modifikací. Vzhledem k jejich stáří, povinnosti implementace železničního zabezpečovače ETCS a zvyšujícím se nárokům na údržbu a technický stav není další prodlužování jejich životnosti či příp. modernizace těchto vozidel perspektivní a vozidla budou v následujících letech vyřazována z provozu. Pro pokrytí provozních potřeb, vyplývajících z uzavřených smluv, v některých případech platných až do r. 2029, je nezbytné zajistit adekvátní náhradu těchto vozidel.

Cílem těchto aktivit je identifikace vhodného řešení náhrady vozidel ř. 810/814 na jednotlivých tratích, která umožní dlouhodobě efektivní obslužnost krajů a pokrytí nejen provozní potřeby vyplývající z uzavřených smluv, ale i využití případných obchodních příležitostí k expanzi.

Brožek Jiří, MSc.
bakalářská
diplomová

Téma lze rezervovat zasláním e-mailu s bližšími informacemi na adresu temata@gr.cd.cz.

Provedením rezervace tématu souhlasím se zpracováním osobních údajů.