Obnova a modernizace vozového parku ČD s ohledem na implementaci palubní části žel. zabezpečovače ETCS

V souladu s dlouhodobou strategií Českých drah dochází k rozsáhlé obnově a modernizaci vozového parku. Probíhající nákupy a modernizace stávajících vozidel je řešena prostřednictvím několika vzájemně provázaných oblastí:

  • Implementace zabezpečovače ETCS
  • Technická způsobilost vozidel ve vztahu k ECM
  • Vyřazování ojetých / neperspektivních vozidel
  • Dualizace vozidel v kontextu s konverzí trakční napájecí soustavy žel. sítě ČR

Vzhledem ke komplexnosti problematiky jsou tyto aktivity řízeny a monitorovány společně.

Stěžejní výzvou, které ČD čelí ve vztahu k zajištění provozuschopnosti v následujících letech, je vybavení vozidel žel. zabezpečovačem ETCS.

Cílem programu ETCS je koordinovat veškeré aktivity směřující k vybavení vozového parku ČD mobilní částí ETCS a k nákupům nových vozidel tak, aby tato extrémně rozsáhlá modernizace proběhla bez omezení reálného provozu, v termínech k zahájení výhradního provozu pod ETCS a s maximální ekonomickou efektivitou.

Brožek Jiří, MSc.
bakalářská
diplomová

Téma lze rezervovat zasláním e-mailu s bližšími informacemi na adresu temata@gr.cd.cz.

Provedením rezervace tématu souhlasím se zpracováním osobních údajů.