Zadávání sektorových veřejných zakázek

Analýza úpravy zadávání sektorových veřejných zakázek dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, s přihlédnutím k příslušným evropským směrnicím a rozhodovací praxi ÚOHS a soudů. Zejména je doporučeno zaměření na specifické instituty sektorových veřejných zakázek, jako je např. systém kvalifikace a úprava výjimek a postupů, kterými se sektorové veřejné zakázky odlišují od nesektorových veřejných zakázek.

JUDr. Štěpán Herout
bakalářská
diplomová

Téma lze rezervovat zasláním e-mailu s bližšími informacemi na adresu temata@gr.cd.cz.

Provedením rezervace tématu souhlasím se zpracováním osobních údajů.